2021 онд Ховд аймагт шинээр ашиглалтанд орсон спортын барилга байгууламж

2021 онд Ховд аймагт шинээр ашиглалтанд орсон спортын барилга байгууламж
Мэдээ

Хавсралт файл

Нэр Файл
Файл Файл үзэх

Хуваалцах: